Yhteystiedot

Suomen sotalasten keskusliitto ry
Pohjoiskaari 6 B 37
00200 Helsinki

ajankohtaista.jpg keskusliitto.jpg  jsenyhdis..jpg  

ruotsinlippu.jpg
Du kommer till de svenskspråkiga sidorna genom 
att klicka här eller på flaggan uppe i vänstra hörnet.


Suomen sotalapsiyhdistyksen keskusliitto on lopettanut toimintansa
Centralförbundet för krigbarnsföreningarna i Finland har lagt ned sin verksamhet

Tähän aukeaa syksyllä 2016 sotalapsiaiheinen verkkonäyttely
Här öppnas en webbutställing om finska krigsbarn

Aineistoa voidaan vielä ottaa vastaan (maaliskuun loppuun mennessä)
Man kan bidra med material till slutet av mars.

TIEDUSTELUT/UPPLYSNINGAR 
Maria Andersin
andersin.maria@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________

Toisen maailmansodan aikaiset lastensiirrot

Toisen maailmansodan aikana siirrettiin Suomesta 70.000 - 75.000 1-14 vuotiasta lasta ilman vanhempiaan pääasiassa
yksityisperheisiin Ruotsiin ja Tanskaan. Vuosien 1939-45 suomalaisten lasten siirrot olivat suhteessa maiden väkilukuun
toisen maailmansodan maailman- ennätystasoa. Sodan päätyttyä pääosa lapsista palasi kotimaahan, mutta eri syistä
huomattavan moni jäi palaamatta. Ruotsiin jäi noin 15.000 lasta ja Tanskaan noin 500 sinne siirretyistä noin 4.000 lapsesta.

Lastensiirrot ja niiden vaikutukset ovat merkittävä osa viime sotiemme sosiaalihistoriaa. Aiheesta on kirjoitettu paljon,
mutta tutkittu tieteellisesti varsin vähän. Marraskuun lopulla 1997 perustettiin Helsingissä Suomen Sotalapsiyhdistysten
Keskusliitto toimimaan sotalapsiyhdistysten yhdyssiteenä ja tukena sekä edustajana viranomaisten, yhteisöjen ja yksilöiden
kanssa tehtävää yhteistyötä ajatellen.

Liiton tarkoituksena on omalta osaltaan edistää entisten - myös Ruotsiin ja Tanskaan jääneiden - sotalasten 
kanssakäymistä ja kokemusten vaihtoa sekä tukea heitä heidän etsiessään heille tärkeitä henkilöitä tai tietoja
lastensiirroista ja tuon ajan tapahtumista.

Liiton tehtävänä on edistää sotalasten kokemusten keräämistä ja lastensiirtojen tutkimusta sekä niiden tulosten
julkistamista ja hyväksikäyttöä yhteiskunnassa.

Liiton jäsenyhdistykset ovat itsenäisesti toimivia, rekisteröityjä, alueellisia sotalapsiyhdistyksiä eri puolilta maatamme.

 


Sivut päivitetty 1.2.2016